Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie

ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Centrala
tel. (022) 546 20 00

Dyrektor prof. dr hab. med. Marek P. Nowacki,
tel. (022) 644 02 00, fax. (022) 644 02 08

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa dr med. Piotr Siedlecki
tel. (022) 644 91 66, fax. (022) 648 44 69

Z-ca Dyrektora ds. Badań Klinicznych doc. dr hab. med. Włodzimierz Ruka
tel. (022) 643 93 75, fax. (022) 643 97 91

Z-ca Dyrektora ds. Nauki prof. dr hab. Janusz Siedlecki,
tel./fax. (022) 643 39 16

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych mgr inż. Witold Lenkiewicz
tel. (022) 546 25 80, fax. 643 97 90

Naczelna Pielęgniarka mgr Anna Pieczonka,
tel. (022) 546 27 00

Centrum Onkologii – Instytut jest wiodącą placówkę walki z rakiem w Polsce. Dysponuje bardzo nowoczesnym zapleczem diagnostycznym, aparaturą do napromieniania, dziesięcioma salami operacyjnymi. Podstawowym atutem jest zespół ofiarnych i doskonale wykształconych lekarzy, fizyków, magistrów rehabilitacji i pielęgniarstwa, pielęgniarek, techników medycznych oraz pracowników administracyjnych i technicznych. W Centrum pracuje ponad 2000 osób, w tym 282 lekarzy i 456 pielęgniarek. Szpital podzielony jest na kliniki narządowe Funkcje kierownicze sprawują najczęściej samodzielni pracownicy nauki – profesorowie i docenci.
W roku 2000 hospitalizowano około 20 000 pacjentów, udzielono ok. 170 000 porad ambulatoryjnych, wykonano ponad 5000 operacji oraz kilkadziesiąt tysięcy procedur diagnostycznych. Wyniki leczenia nie odbiegają od wyników uzyskiwanych w renomowanych ośrodkach krajów Unii Europejskiej. W Centrum Onkologii na Ursynowie mają też siedzibę liczne onkologiczne organizacje naukowe i pozarządowe:

– Polskie Towarzystwo Onkologiczne,
– Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej,
– Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej,
– Polski Komitet Zwalczania Raka,
– Polska Unia Onkologii,
– Fundacja „Promocja Zdrowia”,
– Fundacja Rozwoju Endoskopii,
– Polska Szkoła Onkologii

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości

Kierownik doc. dr hab. med. Włodzimierz Ruka
tel. (022) 643 93 75, fax. (022) 643 93 75

Klinika ma 50 łóżek w tym 44 w części szpitalnej i 6 łóżek hotelowych. Fundamentalna zasadą leczenia mięsaków w Klinice jest współpraca pomiędzy lekarzami różnych specjalności: chirurgami onkologicznymi, radioterapeutami, chemioterapeutami, patologami.

Klinika Nowotworów Centralnego Układu Nerwowego

p.o. Kierownika dr hab. med. Wiesław Bonicki

Klinika została otwarta w 2004r. i posiada 8 łóżek.

Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych

Kierownik doc. dr hab. med. Mariusz Bidziński,
tel. (022) 644 00 55

W skład kliniki wchodzą:
– I Oddział Zabiegowy
– Oddział Zachowawczy – Kierownik dr med. Krzysztof Gawrychowski
– II Oddział Zachowawczy – Kierownik dr med. Ryszard Krynicki
– Pracownia Ultrasonografii
– Pracownia Kolposkopii
– Przychodnia

Klinika ma 88 łóżek. Rocznie leczonych jest około 3600 chorych z nowotworami złośliwymi narządu płciowego. Stosowane są następujące metody leczenia: radioterapia, chirurgia oraz kojarzenie tych metod w różnych sekwencjach. Bardzo istotnym kierunkiem działalności usługowej jest chirurgia endoskopowa realizowana w ramach chirurgii jednego dnia stosująca endoskopowe metody diagnostyczne i terapeutyczne w ginekologii onkologicznej.

Klinika Nowotworów Układu Moczowego

Kierownik doc. dr hab. med. Tomasz Dernkow, tel. (022) 546 23 31

W skład Kliniki wchodzą:

– Oddział Zabiegowy – Kierownik dr med. Wojciech Rogowski
– Oddział Zachowawczy – Kierownik dr med. Iwona Skoneczna
– II Oddział Zachowawczy – Kierownik dr med. Ryszard Krynicki
– Pracownia Ultrasonografii Pracownia Cystoskopowa Przychodnia

Klinika ma 54 łóżka. W Klinice wykonywane są zabiegi operacyjne w pełnym zakresie onkologii urologicznej. W Oddziale Zachowawczym prowadzona jest chemioterapia nowotworów układu moczowego (guzów jąder, raków urothelialnych, raków prącia i prostaty); dodatkowo wielu pacjentów leczonych jest w ramach międzynarodowych programów badań klinicznych, w tym część chorych, z wykorzystaniem wysokich dawek ze wspomaganiem przeszczepem komórek macierzystych. Ponadto, prowadzone jest skojarzone leczenie rzadkich nowotworów dróg moczowych. W ramach radykalnego lub uzupełniającego leczenia prowadzona jest radioterapia gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, okolic pachwin w zaawansowanej postaci raka prącia. Rocznie leczonych jest ponad 1900 chorych.

Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej

Kierownik doc. dr hab. med. Maciej Krzakowski,
tel. (022) 644 76 25

W skład Kliniki wchodzą:
– Oddział Zabiegowy – Kierownik dr med. Andrzej Pietraszek
– Oddział Zachowawczy – Kierownik doc. dr hab. med. Maciej Krzakowski
– Sala Intensywnej Opieki Pooperacyjnej
– Pracownia Spirometrii
– Przychodnia

Klinika ma 62 łóżka. Zajmuje się głównie rozpoznawaniem nowotworów płuca i klatki piersiowej (pierwotnych i wtórnych): raka płuca, pierwotnych nowotworów opłucnej, pierwotnych nowotworów śródpiersia, przerzutów innych nowotworów do płuc i do innych struktur klatki piersiowej. Rocznie leczonych jest ponad około 2000 chorych.

Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej

Kierownik doc. dr hab. Tadeusz Pieńkowski,
tel. (022) 644 00 24

W skład Kliniki wchodzą:
– Oddział Zabiegowy – Kierownik prof. dr hab. med. Edward Towpik
– Oddział Zachowawczy – Kierownik doc. med. Tadeusz Pieńkowski
– Pododdział Chirurgii Jednodniowej
– Przychodnia

Klinika ma 64 łóżka. W skład zespołu wchodzą lekarze ze specjalizacją w zakresie chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej, radioterapii onkologicznej, chemioterapii nowotworów, neurologii, chorób wewnętrznych oraj lekarz zajmujący się koordynowaniem badań klinicznych.
W Klinice leczone są chore we wszystkich stopniach zaawansowania raka. W znacznym odsetku leczenie prowadzone jest w ramach kontrolowanych badań klinicznych Klinika ściśle współpracuje z Zakładem Radiodiagnostyki, szczególnie w zakresie wykrywania wczesnych postaci raka.
Dużą wagę przywiązuje się do wdrażania leczenia oszczędzającego oraz zróżnicowania sposobów leczenia raka przedinwazyjnego w zależności od indeksu prognostycznego. Wypracowano własne zasady postępowania w tych przypadkach. Leczeni oszczędzające wykonywane jest również po pierwotnej chemioterapii.

Klinika Nowotworów Układu Chłonnego

Kierownik dr med. Janusz Meder,
tel. (022) 644 01 21

W skład Kliniki wchodzą:
– Oddział Intensywnej Opieki Hemato-Onkologicznej (A) oraz Zespół Przeszczepiani Komórek Krwiotwórczych – Kierownik doc. dr hab. Jan Walewski
– Oddział (B) – Kierownik dr med. Janusz Meder

Klinika ma 54 łóżka, składa się z dwóch Oddziałów: A i B.
Oddział A ma 4 sale jednoosobowe z dodatnim ciśnieniem powietrza filtrowanego i klimatyzowanego w systemie HEPA i z własnymi węzłami sanitarnymi, 5 sal 4-osobowych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi, salę pobytu dziennego (1 łóżko). Rocznie zgłasza się do Kliniki 300-500 nowych chorych na chłoniaki, hospitalizowanych jest ok. 400 chorych.

Klinika Nowotworów Jelita Grubego

Kierownik prof. dr hab. med. Marek P. Nowacki,
tel. (022) 644 00 87

Klinika dysponuje 32 łóżkami, głównie zabiegowymi. Zespół prowadzi leczenie skojarzone, a więc leczenie operacyjne, radio- i chemioterapię oraz wykonuje procedury jednodniowe. Rocznie w Klinice leczonych jest ponad 1 200 chorych – w tym wykonuje się ponad 600 operacji, a wśród nich około 300 radykalnych, głównie z powodu raków odbytnicy. W przychodni zespół Kliniki udziela ponad 9 000 porad i prowadzi leczenie ambulatoryjne około 300 chorych rocznie.

Klinika Nowotworów Górnego Odcinka Układu Pokarmowego

Kierownik prof. dr hab. med. Andrzej Szawłowski,
tel. (022) 644 96 82

W skład Kliniki wchodzą:
– Oddział Zabiegowy – Kierownik prof. dr hab. med. Andrzej Szawłowski
– Oddział Zachowawczy – Kierownik dr med. Krzysztof Jeziorski
– Oddział Obserwacyjno-Diagnostyczny Poradnia Stomijna Kierownik piel. Danuta Kruk
– Przychodnia

Klinika ma 35 łóżek, zajmuje się chirurgią, chemioterapią, radioterapią i leczeniem w sposób skojarzony nowotworów układu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów przełyku, żołądka, trzustki, wątroby i dróg żółciowych. Rocznie leczonych jest ponad 700 chorych.

Klinika Gastroenterologii

Kierownik prof. dr hab. med. Eugeniusz Butruk,
tel. (022) 644 01 02

W skład Kliniki wchodzą:
– dwa Oddziały Kliniczne i Oddział Hospitalizacji Jednodniowej – zmienni Kierownicy: prof. dr hab. med. Witold Bartnik, prof. dr hab. med. Andrzej Habior, prof. dr hab. med. Roman Tomecki, dr med. Maria Ćwikła, dr med. Włodzimierz Zych
– Pracownia Endoskopowa – Kierownik dr hab. med. Jarosław Reguła
– Pracownia Histopatologii – Kierownik dr hab. med. Janina Orłowska
– Pracownia Ultrasonografii – Kierownik prof. dr hab. med. Andrzej Habior
– Pracownia Biologii Molekularnej, Kierownik prof. dr hab. med. Jerzy Ostrowski

Klinika ma 42 łóżka, prowadzi badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego – program ogólnokrajowy, wieloośrodkowy. Klinika jest twórcą i koordynatorem krajowego programu przesiewowego w kierunku raka jelita grubego. Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności na ten nowotwór. W Klinice hospitalizowanych jest ponad 2200 chorych rocznie.

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi

Kierownik doc. dr hab. med. Andrzej Kawecki,
tel. (022) 644 95 98

W skład Kliniki wchodzi:
– Oddział Zachowawczy – Kierownik doc. dr hab. med. Andrzej Kawecki
– Oddział Chirurgiczny – Kierownik doc. dr hab. med. Romuald Krajewski
– Pododdział Chirurgii Endokrynologicznej, Kierownik dr med. Grzegorz Luboiński
– Pododdział Chirurgii Jednodniowej
– Przychodnia

Klinika ma 86 łóżek, zajmuje się leczeniem chirurgicznym chorych na nowotwory narządów głowy i szyi, w tym – w skojarzeniu z radio- i/albo chemioterapią oraz chirurgia ratująca u chorych z nawrotami lokoregionalnymi. W 2001 roku hospitalizowano ponad 1500 chorych.

Zakłady terapeutyczne:


Zakład Teleradioterapii

Kierownik doc. dr hab. med. Krzysztof Bujko, tel/fax. (022) 643 92 87 W skład Zakładu wchodzą:
– Dział Aparatów Terapeutycznych
– Dział Planowania Leczenia
– Dział Modelarni i Osłon Indywidualnych
Codziennie w Zakładzie Teleradioterapii napromienianych jest około 400 chorych.

Zakład Brachyterapii

Kierownik dr med. Jarosław Łyczek, tel/fax. (022) 644 01 18 W skład Zakładu wchodzą:
– Pododdział Chirurgii- Zastępca Kierownika: dr med. Kuba Radziszewski
– Pododdział Brachyterapii – Zastępca Kierownika: lek med. Anna Kulik
– Pracownia HDR
– Pracownia Selektronowa
– Pracownia Ir/Ru


Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej

Kierownik prof. dr hab. med. Izabella Kozłowicz-Gudzińska
tel/fax. (022) 643 93 84

W skład Zakładu wchodzi:
– Pracownia Scyntygrafii
– Pracownia Radiochemiczna
– Laboratorium Izotopowe
– Pracownia USG
– Pracownia Densytometryczna
– Oddział Terapii Jodowej
– Przychodnia

Zakład Anestezjologii

p.o. kierownika: dr med. Piotr Sowiński, tel. (022) 644 33 63 W skład Zakładu wchodzą:
– Oddział Anestezjologii I – Kierownik lek. med. Zbigniew Milczarek
– Oddział Anestezjologii II – Kierownik dr med. Anna Łukaszewska
– Oddział Intensywnej Terapii – Kierownik dr med. Piotr Sowiński

Ośrodek Szkolenia i Symulacji

p.o. Kierownika lek. med. Małgorzata Symonides

Zakład Medycyny Paliatywnej

Kierownik dr med. Jerzy Jarosz, tel. (022) 546 22 87

W skład Zakładu wchodzą:

– Oddział Medycyny Paliatywnej i Badania Bólu
– Poradnia Przeciwbólowa i Medycyny Paliatywnej
Kierownik dr med. Maciej Hilgier, tel. (022) 546 29 62
– Zespół Wsparcia
– Ośrodek Szkolenia i Symulacji

Zakład Rehabilitacji

Kierownik dr Hanna Tchórzewska, tel. (022) 546 25 86

W skład Zakładu wchodzą:
– Pracownia Kinezyterapii
– Dział kliniczny i dział ambulatoryjny
– Pracownia Fizykoterapii
– Pracownia Hydroterapii
– Pracownia Psychologii

Odział Chemioterapii Dziennej

Kierownik dr med. Maryna Rubach, tel. (022) 546 21 56

Oddział Obserwacyjno – Diagnostyczny

Kierownik lek. Elżbieta Lutze-Birk, tel. (022) 546 21 90

Samodzielna Pracownia Profilaktyki Nowotworów Narządu Rodnego
Kierownik lek. Małgorzata Rekosz, tel. (022) 648 02 18
Rejestracja 643 91 80

Samodzielna Pracownia Mammografii Przesiewowej i Diagnostycznej
Kierownik dr med. Ewa Wesołowska, tel. (022) 546 24 07

Przychodnia,
Kierownik dr med. Roman Dardziński, tel. (022) 546 21 29

Do dyspozycji pacjentów jest 35 gabinetów konsultacyjnych, gabinet do punkcji cienkoigłowej i pobierania krwi z palca, gabinet pobrań krwi, poradnia stomijna i gabinet poradnictwa genetycznego.

Blok Operacyjny

Zakłady Diagnostyczne:

Zakład Radiodiagnostyki
Kierownik doc. dr hab. med. Urszula Grzesiakowska, tel/fax. (022) 546 22 80

Zakład Patologii
Kierownik prof. dr hab. med. Włodzimierz Olszewski, tel./fax (022) 643 97 17

Zakład Chemii Klinicznej

Kierownik dr med. Maria Jung, tel. (022) 546 22 30

Zakład Mikrobiologii Klinicznej
Kierownik dr przyr. Hanna Połowniak-Pracka, tel. (022) 546 25 23

Zakład Markerów Nowotworowych
Kierownik doc. dr hab. med. Janina Kamińska, tel/fax. (022) 644 76 07

Zakład Fizyki Medycznej
Kierownik dr fiz. Wojciech Bulski, tel/fax. (022) 644 91 82

Inne zakłady:

Zakład Biologii Komórki
Kierownik prof. dr hab. Przemysław Janik, tel. (022) 546 26 20

Zakład Biologii Molekularnej
Kierownik prof. dr hab. Janusz A. Siedlecki, tel. (022) 546 20 93

Zakład Endokrynologii
Kierownik dr przyr. Elżbieta Skasko, tel. (022) 546 26 91

Zakład Hematologii Doświadczalnej
Kierownik prof. dr hab. med. Zygmunt Pojda, tel. (022) 546 24 70

Zakład Immunologii
Kierownik prof. dr hab. med. Jan Steffen, tel. (022) 546 24 69

Zakład Patologii Molekularnej
Kierownik doc. dr hab. med. Jolanta Kupryjańczyk, tel. (022) 546 26 01

Samodzielna Pracownia Cytogenetyki
Kierownik dr med. Barbara Pieńkowska-Grela, tel. (022) 546 26 30

Zakład Genetyki i Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych
Kierownik dr hab. Elżbieta Wirth-Dzięciołowska, tel. (022) 546 27 84

Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów
Kierownik prof. dr hab. med. Witold Antoni Zatoński, tel./fax (022) 643 92 34

Zakład Organizacji Badań Masowych
Kierownik prof. dr hab. med. Zbigniew Wronkowski, tel/fax. (022) 643 93 79

Inne Komórki Organizacyjne:
– Biblioteka Naukowa
– Zakład Higieny Szpitalnej
– Sekretariat Naukowy
– Redakcja Naukowa
– Biuro Badań Klinicznych i Biostatystyki (BBKiB)
– Dział Dokumentacji Medycznej
– Zespół Konsultacyjno-lnternistyczny
– Pracownia Informatyki
– Biuro Krajowego Nadzoru Specjalistycznego w Onkologii
– Pracownia Fotograficzna

Promowanie i rejestracja pacjentów

Rejestracja chorych czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30 Wejście D, tel. (022) 546 20 39, 546 21 39, 546 24 04

Pacjenci zgłaszający się po raz pierwszy są rejestrowani, mają zakładaną dokumentacje (kartę ambulatoryjną) i kierowani są na badanie do gabinetów narządowych. Pacjent zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość zawierającego nr PESEL oraz dokumentu potwierdzającego prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Osoby nieubezpieczone pokrywają koszty przeprowadzonych badań.

Pacjenci na badanie kontrolne zgłaszają się do Rejestracji zgodnie z terminem plano¬wanej wizyty z wydaną „kontrolką” z kodem PID oraz dokumentem potwierdzającym prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej.
W zależności od uprzednich zaleceń lekarza pacjent kierowany jest do gabinetu narządowego lub Ruchu Chorych.

Ruch Chorych przyjmuje i wypisuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 15.35.

Ruch Chorych zajmuje się przyjmowaniem i wypisywaniem pacjentów skierowanych na: leczenie szpitalne, radioterapię ambulatoryjną i chemioterapię dzienną. Przyjęcie pacjenta na leczenie szpitalne, radioterapię i chemioterapię dzienną odbywa się na podstawie aktualnego skierowania wystawionego przez uprawnionego lekarza w gabinecie narządowym i polega na rejestracji wymaganych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku dowodu ubezpieczenia zdrowotnego pacjent powinien wpłacić zaliczkę na poczet badań i zabiegów przeprowadzonych w czasie hospitalizacji. Końcowe rozliczenie następuje po zakończeniu leczenia