Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

ul Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
tel. centrala: (032) 278 86 66, (032) 278 87 77, fax: (032) 231 35 12
e-mail ogólny: onkologia@io.gliwice.pl
Dyrektor prof. dr hab. med. Bogusław Maciejewski, tel. (032) 278 96 18
Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych dr med. Aleksander Zajusz, tel. (032) 278 88 05
Pielęgniarka Naczelna mgr Ewa Lechowska, tel. (032) 278 96 02

Od początku istnienia głównym celem działania Instytutu jest wszechstronne diagnozowanie i skojarzone leczenie chorób nowotworowych. Na przestrzeni ostatnich dwóch dziesięcioleci Instytut przeniósł się do nowych budynków z wieloma udogodnieniami dla pacjentów. W szpitalu mieści się 500 łóżek w jedno-, dwu-, i czteroosobowych komfortowych pokojach z łazienkami. Obecnie leczonych jest ponad 5.500 pacjentów rocznie ponad 140.000 porad i konsultacji onkologicznych. Instytut posiada III najwyższy stopień referencyjności w zakresie wysokospecjalistycznego kompleksowego leczenia chorób nowotworowych. W 2001 roku Instytut otrzy­mał pierwszy z certyfikatów jakości według norm ISO 9000: 2001, a od 2002 roku jest zarejestrowany przez Europejską Organizację Instytutów Onkologicznych (O.E.C.I.) jako Europejski Wielospecjalistyczny Onkologiczny Ośrodek Doskonałości.

Klinika Chirurgii Onkologicznej, Kierownik dr med. Bogusław Mąka

Klinika Chirurgii Onkologicznej jest częścią nowoczesnego kompleksu Klinik Centrum Onkologii. Zespól chirurgiczny tworzy obecnie 20 chirurgów przeszkolonych w czołowych ośrodkach krajowych i zagranicznych oraz zespół anestezjologów (10 lekarzy) reprezentujących najwyższy poziom fachowy. Klinika mieści się w nowym budynku Centrum Onkologii i dysponuje 100 łóżkami szpitalnymi w salach dwu i trzyosobowych z własnym, pełnym węzłem sanitarnym. Pacjenci mają możliwość korzystania z telefonów, z sal tele­wizyjnych, opieki duszpasterskiej, codziennych wizyt krewnych i znajomych. Blok Operacyjny z 6 salami operacyjnymi dysponuje najnowocześniejszą aparatu medyczną, co stawia go w czołówce najlepiej wyposażonych szpitali w Polsce i w E ropie. Z Blokiem Operacyjnym połączony jest Oddział Intensywnej Opieki Medycznej

I  Klinika Radioterapii
Kierownik doc. dr hab. med. Krzysztof Składowski
Sekretariat Kierownika tel. (032) 278 83 28 Sekretariat medyczny tel. (032) 278 83 33

Telefon dla Pacjentów (strona A) (032) 278 83 40 – 41
Telefon dla Pacjentów (strona B) (032) 278 83 42 – 43

Lekarze kliniki prowadzą codziennie w gabinetach Przychodni Przyklinicznej Instytutu Onkologii nowoczesną i kompleksową diagnostykę nowotworów wykorzystując swój bogate doświadczenie kliniczne. Pacjentom przed leczeniem lub w trakcie leczenia za Instytutem zapewnia się możliwość profesjonalnej porady i konsultacji onkologiczni W razie potrzeby stosuje się leczenie promieniami lub chemioterapię i wysokiej jakości opiekę medyczną w oddziale szpitalnym kliniki. Pacjentom po zakończonym leczeniu w I Klinice Radioterapii zapewniony jest stały nadzór onkologiczny i rehabilitacyjny.

II Klinika Radioterapii
Kierownik dr med. Aleksander Zajusz
Sekretariat Kierownika tel. (032) 278 88 05
Sekretariat medyczny tel. (032) 278 88 04
Telefon dla Pacjentów strona A (032) 278 88 14; 278 88 15
Telefon dla Pacjentów strona B (032) 278 88 17; 278 88 20

Głównym sposobem leczenia w Klinice jest teleradioterapia tj. leczenie zewnętrzny wiązkami promieniowania jonizującego, kojarzona w różnych sekwencjach z leczeniem operacyjnym, chemioterapią i hormonoterapią. Wieloletnie doświadczenia własne Kliniki i Instytutu oraz szkolenia odbyte w najlepszych ośrodkach onkologicznych w Polsce, krajach Europy Zachodniej, Stanach Zjednoczonych pozwoliły na ukształtowanie wysokospecjalistycznego zespołu terapeutycznego w pełni wykorzystującego w diagnostyce i w leczeniu najnowsze zdobycze i osiągnięcia światowej onkologii.

Klinika Ginekologii Onkologicznej,
Kierownik dr med. Sylwia Jędruś

Klinika Ginekologii Onkologicznej jest jedyną na Śląsku wysokospecjalistyczną placówką naukowo – kliniczną zapewniającą kompleksową opiekę medyczną w zakres diagnostyki i leczenia nowotworów narządu rodnego. Klinika istnieje od ponad 50 Rocznie leczonych jest około 1.000 pacjentek.


Klinika Onkologii Klinicznej,
Kierownik dr med. Beata Utracka-Hutka
sekretariat Kierownika Kliniki tel. (032) 278 87 17

sekretariat medyczny tel. (032) 278 87 27, 278 87 03

Telefon dla Pacjentów (strona A) (032) 278 87 22, 278 87 23

Telefon dla Pacjentów (strona B) (032) 278 87 06, 278 87 08

Klinika Onkologii Klinicznej dysponując 64 łóżkami stacjonarnymi, prowadzi pełną diagnostykę, leczenie oraz konsultacje chorych z wszystkimi rodzajami nowotworów złośliwych u dorosłych. Do leczenia szpitalnego kwalifikowani są chorzy, którzy wymagają wykonania wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych i leczenia systemo­wego wymagającego całodobowego nadzoru medycznego. W wielu przypadkach chorzy mogą być leczeni w Szpitalu Dziennym, gdzie niezbędne badania i zabiegi te­rapeutyczne przeprowadzane są w ciągu jednego dnia. W gabinetach Przychodni Przyklinicznej Instytutu Onkologii, kompleksowa diagnostyka nowotworów oraz kwa­lifikacja chorych do leczenia jest prowadzona przez lekarzy Kliniki, gdzie po zakończo­nym leczeniu Pacjenci podlegają stałej, okresowej kontroli onkologicznej. Jako jedyny ośrodek w Województwie Śląskim, Klinika posiada uprawnienia Ministerstwa Zdrowia do specjalizowania młodych lekarzy w zakresie onkologii klinicznej.

Inne jednostki organizacyjne:

Zakład Biologii Molekularnej
Kierownik prof. dr hab. Stanisław Szala,
tel. (032) 278 98 46, 278 98 79, sszala@io.gliwice.pl

Zakład Biologii Nowotworów
Kierownik prof. dr hab. med. Zdzisław Krawczyk
tel. (032) 278 97 52, fax: (032) 278 96 38, krawczyk@io.gliwice.pl

Zakład Radiobiologii Doświadczalnej i Klinicznej
Kierownik prof. dr hab. Joanna Rzeszowska, tel. (032) 278 96 77, jwolny@io.gliwice.pl

Zakład Epidemiologii Nowotworów
Kierownik prof. dr hab. Brunon Zemła, tel. (032) 278 97 03

Przychodnia Przykliniczna
Kierownik dr med. Maria Kaźmierczak-Maciejewska

W skład struktury organizacyjnej Przychodni wchodzą:

 • Rejestracja i gabinety wywiadu;
 • 10 specjalistycznych poradni onkologicznych – nowotworów piersi, głowy i szyi, przewodu pokarmowego, narządu rodnego, układu moczowego, układu chłonne-90, płuc i klatki piersiowej, mózgu;
 • poradnie chirurgii onkologicznej;
 • Pracownia endoskopii;
 • Poradnia medycyny nuklearnej, chorób tarczycy, endokrynologii, genetyki nowi tworów i diagnostyki molekularnej;
 • Punkty pobierania materiału tkankowego i krwi do badań diagnostycznych;
 • Gabinety zabiegowe chirurgiczne i ginekologiczne;
 • Dzienny Oddział Chemioterapii.

Każdy chory zgłaszający się do Przychodni objęty jest kompleksowymi ogniwami procedur onkologicznych opartych o światowe standardy leczenia nowotworów, począwszy od diagnostyki do stałych, regularnych badań kontrolnych. Przychodnia udziela rocznie ponad 140.000 porad i konsultacji onkologicznych.
Rejestracja do poradni

 1. Rejestracji do Przychodni Przyklinicznej można dokonać osobiście lub telefonicznie W przypadku rejestracji telefonicznej proponujemy dzwonić w dniu planowa
  wizyty w godzinach rannych pod następujące numery tel.: (032) 278 81, 278 81 07. Pacjent rejestrujący się telefonicznie zobowiązany jest do potwierdzenia tej rejestracji osobiście w okienku „Informacja" w Rejestracji Głównej elektroniczną kartą ubezpieczenia zdrowotnego (chipową) – dotyczy to pacjentów ubezpieczonych w Oddziale Śląskim NFZ.
 2. W przypadku pacjentów zgłaszających się po raz pierwszy do Centrum Onkologii – Instytutu w Gliwicach niezbędne jest założenie historii choroby, dlatego wymagane jest zgłoszenie osobiste.
 3. W przypadku rejestrowania się na zabieg ambulatoryjny lub na przyjęcie do odziału, nie istnieje możliwość rejestracji telefonicznej, wymagane jest zgłoszenie osobiste.
 4. Rejestracja Centrum Onkologii – lnstytutu w Gliwicach jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 17.00.
 5. Pacjent rejestrowany jest do Przychodni w momencie podania danych osobowych.

Uwaga: W przypadku cudzoziemców, nie posiadających karty/ legitymacji ubezpieczeniowej (z wyjątkiem studentów, studiujących na terenie Polski) istnieje pełna odpłatność za świadczone usługi.

 1. Po wyznaczeniu terminu badań pacjent otrzymuje „kartę wizyt pacjenta", która
  zawiera następujące informacje: nazwisko i imię pacjenta, miejsce zamieszkania,
  SEL, oddział NFZ
 2. W zależności od trybu leczenia, pacjent otrzymuje kartę konsultacyjną ambulatoryjną lub kartę informacyjną leczenia szpitalnego. Dzięki takiemu systemowi oznaczeń kolejna rejestracja pacjenta dokonywana jest szybko i sprawnie.