Portal dla pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz osób zainteresowanych onkologią i opieką paliatywną.

Jak leczy się pacjenta z rakiem płuc?

Leczenie pacjenta z rakiem płuc to stosowanie zabiegów chirurgicznych, naświetlań I chemioterapii. Opcje te można stosować pojedynczo lub je ze sobą kombinować, zależy to od stadium rozwoju raka. Po wykryciu u pacjenta raka płuc zostaje on poinformowany o możliwościach leczenia i o tym, która opcja jest dla niego najbardziej korzystna. Decyzja o sposobie leczenia zależy

Badania diagnostyczne raka płuc.

Badania obrazowe wykorzystują promienie X, pola magnetyczne, subtancje radioaktywne do utworzenia obrazów wnętrza ludzkiego ciała. Niektóre z nich okazały się szczególnie przydatne w diagnozie raka płuc I określenia jego lokalizacji.

Najczęstsze objawy raka płuc

Niestety większość raków płuc nie daje żadnych objawów dopóki się nie rozprzestrzenią. Jednak u części pacjentów z wczesnym rakiem płuc mogą wystąpić pewne dolegliwości. Im dana osoba wcześniej zwróci się o pomoc do lekarza, tym większe ma szanse na wyleczenie. Najczęstszymi objawami raka płuc są:

Jak diagnozowany jest rak płuc?

Jeśli istnieje powód, dla którego należało by podejrzewać wystąpienie raka płuc, lekarze zdecydują się na jedną, lub kilka metod, aby stwierdzić jego obecność. Ostateczną diagnozę będą mogli postawić na podstawie wyników biopsji tkanki płucnej, dzięki niej uzyskają również wiele cennych informacji dotyczących dalszego postępowania. Oprócz biopsji należy przeprowadzić szereg badań dostarczających informacji na temat rozległości

Badania przesiewowe dotyczące raka płuc

Badania przesiewowe służą wykryciu choroby u osób które nie mają jeszcze jej objawów. Np test PAP służy jako test przesiewowy raka szyjki macicy. Ponieważ rak płuc na ogół rozprzestrzenia się poza płucami nie dając żadnych objawów, efektywny program testów screeningowych pomogłby wykrywać raka w bardzo wczesnym stadium i znacząco obniżyć liczbę zgonów z powodu tej

Jak wcześnie można wykryć raka płuc?

Objawy raka płuc występują na ogół w jego zaawansowanym stadium. Niektóre z raków płuc są diagnozowane wcześniej, najczęściej przypadkowowo na podstawie wyników rutynowych badań. Badania te to najczęściej zdjęcie rentgenowskie i tomografia komputerowa klatki piersiowej, bronchoskopia (obserwacja drzewa oskrzelowego przy pomocy giętkiej rurki zaopatrzonej w kamerę i światłowód) i cytologia plwociny (badanie mikroskopowe komórek obecnych

Czy można zapobiec rozwojowi raka płuc?

Najprostszym sposobem uniknięcia tej choroby jest unikanie palenia papierosów oraz nieprzebywanie w obecności osób palących. Mieszkanie i praca w środowiskach wolnych od wspomnianych czynników rakotwórczych również ma istotne znaczenie. Zapobiec rozwojowi raka pomoże też dieta bogata w pokarmy roślinne.

Czy wiemy co powoduje raka płuc ?

Palenie tytoniu jest głowna przyczyną rozwoju tej choroby. Ponad 87% raków płuc jest bezpośrednio związane z paleniem, pozostałe przypadki są związane z biernym wdychaniem dymu papierosowego, rodzinnie występującymi nowotworami płuc oraz ekspozycją na różne kancerogenne czynniki (np rozpylone minerały)

Jakie są czynniki ryzyka dla rozwoju raka płuc?

Czynnik ryzyka to wszystko co zwiększa szansę rozwoju choroby. Dla różnych rodzajów raków wyodrębniono różne czynniki ryzyka. Na przykład długa ekspozycja na światło słoneczne bez odpowiedniej ochrony jest czynnikiem ryzyka dla rozwoju raka skóry.

Rak płuc

Płuca człowieka to dwa narządy o gąbczastej budowie zlokalizowane w jego klatce piersiowej. Prawe płuco zbudowane jest z 3 części zwanych płatami. Po lewej stronie klatki piersiowej zlokalizowane jest serce, dlatego płuco lewe ma mniejszą objętość i składa sie z 2 płatów. Powietrze wdychane przez człowieka dostaje się do płuc przez tchawice. Tchawica dzieli się