Portal dla pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz osób zainteresowanych onkologią i opieką paliatywną.

Jak wcześnie wykryć raka prostaty ?

Raka prostaty można zdiagnozować wcześnie dzięki regularnemu oznaczaniu zawartosci związku chemicznego o nazwie PSA we krwi (ang. Prostate Specific Antigen). Raka prostaty wykrywa też proste badanie per rectum ( badanie palcem przez odbyt), ponieważ gruczoł prostaty leży bezpośrednio przed odbytnicą – lekarz palcem wskazującym jest w stanie wykryć stwardnienia, lub inne zmiany w konsystencji prostaty

Jak zapobiegać rakowi prostaty.

Ponieważ nie jest znana dokładna przyczyna powstania raka prostaty, na dzień dzisiejszy nie wiadomo jak przeciwdziałać powstaniu większości przypadków tej choroby. Większości czynników ryzyka, takich jak wiek, rasa czy zachorowania w rodzinie nie możemy w żaden sposób modulować. Istnieje możliwość redukcji ryzyka zachorowania

Nowotwory złosliwe w województwie śląskim w 2003 roku

Niniejsze opracowanie dotyczy oceny zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2003 roku. Dane o noworejestrowanych zachorowaniach z okresu 1.01.2003 – 31.12.2003 pochodzą z Regionalnego Śląskiego Rejestru Nowotworów (RŚRN), Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach. Dane statystyczne o liczbie zgonów (na podstawie świadectw zgonów) pochodzą z GUS. Klasyfikację

Wiek a badania profilaktyczne

Ubezpieczeni, którzy ze względu na wiek nie mogą skorzystać z badań w ramach programów profilaktycznych, mają zapewnioną taką możliwość z tytułu objęcia powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Palenie papierosów a nowotwory złośliwe.

Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych. Oszacowano, że około 30% obywateli krajów rozwiniętych zachoruje na nowotwór złośliwy w ciągu życia. W Polsce mężczyźni najczęściej chorują na raka płuc, a kobiety na raka piersi. Rozwój nowotworów złośliwych jest wieloetapowy i spowodowany wieloma czynnikami. Spośród nich 80% to czynniki zewnętrzne (możliwe

Co powiniennes wiedzieć o raku gruczołu krokowego?

Rak gruczołu krokowego (prostaty) jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych u mężczyzn. Ta choroba jest wśród mężczyzn w Polsce przyczyną ponad 5% zgonów na nowotwory i zajmuje 3 miejsce wśród przyczyn zgonów z powodu nowotworów. Każdego roku zwiększa się liczba chorych na raka gruczołu krokowego.

Jak wcześnie wykryć   nowotwór?

W Polsce rocznie zachorowuje na nowotwory złośliwe 120 000 osób. Dzięki postępowi wiedzy, coraz więcej osób można wyleczyć. Nowotwór rośnie wiele lat, dlatego mamy dużo czasu aby zauważyć w naszym organizmie zmiany, których przedtem nie było. Warunkiem uratowania jak największej liczby osób od skutków choroby nowotworowej jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium zaawansowania. Ryzyko

Programy profilaktyczne NFZ

Weź udział w bezpłatnych programach profilaktycznych NFZ

Siedem znaków ostrzegawczych

Każdy z znas ma swoją historie i niech ona ma dobre zakończenie, niech bedzie filmem, który uspokaja. W dbaniu o własne zdrowie pomoże wam znajomość znaków ostrzegawczych czyli takich objawów, które mogą ostrzegać was przed możliwością powstania nowotworu lub ułatwic jego wczesne wykrycie. należy pamietac, że znaki ostrzegawcze mogą, ale nie muszą dotyczyć nowotworu. Najczęściej