Portal dla pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz osób zainteresowanych onkologią i opieką paliatywną.

Prawa pacjenta

PRAWA PACJENTA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNYCH AKTÓW PRAWNYCH W POLSCE   1. Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania prze­pisów Konstytucji 1.1.  Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 1.2. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Prawa i zalecenia dla pacjentów

Prawa i zalecenia dla pacjenta onkologicznego Przedstawione poniżej prawa pacjenta onkologicznego zostały przygotowa­ne przez Europejskie Stowarzyszenie Organizacji Przeciwrakowych (ECL) przy współudziale strony polskiej i opierają się na aktach prawnych obowią­zujących w Polsce.

Każdego roku 120.000 osób w Polsce dowiaduje się …

Każdego roku 120.000 osób w Polsce dowiaduje się, że zachorowało na nowotwór złośliwy. Około 500.000 osób w Polsce miało bezpośrednią styczność z problemem nowotworu (kiedyś zachorowali) a co najmniej cztery razy tyle osób (rodziny i przyjaciele) dotknął ten problem.

Rzecznicy Praw Pacjenta przy Narodowym Funduszu Zdrowia

Z Deklaracji Europejskiego Stowarzyszenia Organizacji Przeciwrakowych Association of European Cancer leagues ECL

Biuro praw pacjenta

Biuro praw pacjenta przy Ministrze Zdrowia Do zadań Biura należy: monitorowanie przestrzegania przez zakłady opieki zdrowotnej praw pacjenta, przyjmowanie,  rozpatrywanie oraz