Psychoonkologia

 Czym zajmuje się psychoonkologia ? Jest to szeroko pojęta dziedzina medycyny. Podstawowym zadaniem psychoonkologii jest: – podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości życia pacjentów z choroba nowotworową i ich rodzinom. Sytuacja pacjentów onkologicznych pokazuje że ich życie jest wyraźnie gorsze pod względem jakości niż osób zdrowych. Długotrwałe i przykre leczenie połączone z wielokrotnymi pobytami w