Portal dla pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz osób zainteresowanych onkologią i opieką paliatywną.

Warunki przyjęcia do Hospicjum Domowego Fundacji „Pro Salute”

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Świadczenia w hospicjum domowym (wizyty

Pielęgnacja skóry z odleżynami u pacjentów objętych opieką paliatywną

Występowanie odleżyn lub owrzodzeń nowotworowych skóry u pacjentów objętych opieką paliatywną stanowi duży problem pielęgnacyjny. Opieka nad pacjentkami z takim schorzeniem ma za zadanie: poprawę komfortu życia chorego, edukację rodziny w dziedzinie preparatów i opatrunków stosowanych w utrzymaniu właściwej higieny i oraz poprawę kontroli wszystkich negatywnych objawów.

Na czym polega opieka paliatywna?

Opieka paliatywna zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 1994 jest to “całościowa, czynna opieka nad chorymi, których choroba nie poddaje się skutecznemu leczeniu przyczynowemu. Obejmuje ona zwalczanie bólu i innych negatywnych objawów oraz opanowanie problemów psychicznych, socjalnych i duchowych chorego”.

Historia Ruchu Hospicyjnego

Opieka nad chorym umierającym towarzyszyła człowiekowi od początku dziejów. W starożytnej Grecji i Rzymie przy siedzibach świeckich lekarzy i niektórych świątyniach /np. na wyspie Kos/ istniały pokoje dla przewlekle chorych.

Hospicjum Onkologiczne Fundacji ”Pro Salute”

Hospicjum Onkologiczne Fundacji” Pro Salute” powstało w październiku 1994 roku w Będzinie. Początkowo była to w pełni wolontaryjna opieka domowa sprawowana na terenie województwa śląskiego przez lekarzy, pielęgniarki i wolontariuszy nie medycznych. W 1997 roku zarejestrowano Zakład Opieki Zdrowotnej „Pro Salute” w ramach którego działa obecnie Hospicjum Onkologiczne, w skład którego wchodzą :