Portal dla pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz osób zainteresowanych onkologią i opieką paliatywną.

Inne placówki onkologiczne:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny AM Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Ogrodowa 12, Białystok, tel. (085) 732 01 16