Świętokrzyskie Centrum Onkologii

ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce tel./fax (041) 367 45 01, 345 68 82, e-mail: scoinfo@onkol.kielce.pl,