Portal dla pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz osób zainteresowanych onkologią i opieką paliatywną.

Inne placówki onkologiczne:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP Częstochowa, ul. Bielska 104/118, tel. (034) 367 30 00

Centrum Onkologii im. Jana Pawła II

Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18, tel. (033) 816 40 61

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

ul Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice tel. centrala: (032) 278 86 66, (032) 278 87 77, fax: (032) 231 35 12