Portal dla pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz osób zainteresowanych onkologią i opieką paliatywną.

NZOZ Centrum Medyczne Onkologii i Hipertermii

NZOZ Centrum Medyczne Onkologii i Hipertermii ul. Belgradzka 5 02-793 Warszawa tel.22-644-50-55, 605-200-030

Inne placówki onkologiczne:

lnstytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka al Dzieci Polskich 20, Warszawa, tel. (22) 815 70 00

Wojewódzki Publiczny Zakład Onkologicznej Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Onkologiczna

ul. Gen. W. Andersa 37, 00-159 Warszawa, tel. (022) 831 60 12 Dyrektor dr Andrzej Zbonikowski, tel. (022) 831 60 12

Zakład Medycyny Paliatywnej – Zespół Wsparcia

www.coi.waw.pl/medycynapaliatywna ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa tel. (022) 546 22 87

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie

ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Centrala tel. (022) 546 20 00