Portal dla pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz osób zainteresowanych onkologią i opieką paliatywną.

Inne placówki onkologiczne:

SP ZOZ Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 42, tel. (095) 733 12 00

Lubuski Ośrodek Onkologii (LOO)

Znajduje się w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zielonej Górze