Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie


ul. Ogrodowa 12, Białystok, tel. (085) 732 01 16


Dyrektor Marzena Juczewska, tel. (085) 664 67 11


Sekretariat, tel. (085) 664 68 00


Pielęgniarka Naczelna mgr Janina Binkowska, tel. (085) 664 67 42

Białostockie Centrum Onkologii (BCO) zapewnia specjalistyczne świadczenia onkologiczne chorym na nowotwory, którzy wymagają leczenia skojarzonego oraz wszystkim chorym wymagającym radioterapii. BCO dysponuje 3 urządzeniami pojedynczymi i] pełną linią terapeutyczną do teleterapii oraz urządzeniem do brachyterapii Aktualnie szpital dysponuje 173 Łóżkami.

Szpital posiada w swojej strukturze 5 oddziałów.                                                                                                        


Radioterapii I – 33 łóżka  
Radioterapii II – 33 łóżka
Ginekologii onkologicznej z pododdziałem brachyterapii – 35 łóżek
Chemioterapii nowotworów i chorób wewnętrznych – 32 łóżka z pododdział
Chemioterapii Dziennej – 7 stanowisk do podawania cytostatyków
Chirurgii onkologicznej  

W skład Centrum wchodzą:

Przychodnia onkologiczna – rejestracja tel. (085) 664 67 29
Zakład Radioterapii  
Zakład rentgenodiagnostyki
Zakład diagnostyki laboratoryjnej
Zakład patomorfologii
Pracownia medycyny nuklearnej
Zakład rehabilitacji