Amazonki

Klub Amazonek

Odwiedź nas – nie musisz żyć samotnie ze swoim problemem!

Spotkania Amazonek odbywają się raz w miesiącu w budynku SLD w Będzinie na ul. Małachowskiego 29.

A to są nasze ćwiczenia rehabilitacyjne…

Rehabilitacja odbywa się w każdą środę o godz. 16.00. Adres:

ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ

ul. Zwycięstwa 32

42-500 Będzin – Syberka

Zapraszamy na masaże obrzęku limfatycznego na sprzęcie specjalistycznym „BOA”, który nadzoruje specjalnie przeszkolony Agnieszka Puchała.

Aparat udostępniony jest dla Amazonek oraz kobiet spoza stowarzyszenia. Masaże odbywają się codziennie 8.00 – 10.00 w:

ZOZ PRO SALUTE

ul. Saczewskiego 27

42-500 Będzin

W klubie można również skorzystać z poradników i ulotek dotyczących pań po amputacji piersi.

Historia:

Dnia 26.02.1999 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej „Pro Salute” w Będzinie na ul. Sączewskiego 27 odbyło się pierwsze spotkanie kobiet po mastektomii. Spotkanie prowadził lek. med. Andrzej Jankowski – inicjator powołania „Klubu Amazonek”. O konieczności leczenia i rehabilitacji kobiet po amputacji piersi mówił lek. med. Andrzej Lorek. To On operował większość pań i zaprosił Je na spotkanie. Obecni byli również: mgr psychologii Wiesława Bahr, mgr rehabilitacji Małgorzata Jarosińska oraz naczelna pielęgniarka Krystyna Piątek. Poruszone tematy to:

 • Kontrole lekarskie – onkologiczne, internistyczne
 • Rehabilitacja usprawniająca po amputacji piersi
 • Rehabilitacja psychologiczna
 • Masaż limfatyczny i nauka automasażu
 • Oprotezowanie

Dnia 11.03.1999 roku odbyło się spotkanie z panią mgr Krystyna Żelasko – przedstawicielką Klubu Śląskich Amazonek w Katowicach, która przekazała nam na jakich zasadach powinien działać Klub Amazonek.

Już 20.05.1999 roku wybrałyśmy Zarząd Klubu Będzińskiego, którego prezesem została Wirginia Adamska. Ustaliłyśmy dni spotkań dotyczących Klubu, ćwiczeń rehabilitacyjnych i spotkań z psychologiem.

We wrześniu 1999 roku członkinie Klubu Amazonek były na wycieczce w Częstochowie na Jasnej Górze.

Dnia 17.11.1999 r. odbyło się spotkanie naszego Klubu w sali Konferencyjnej SLD przy ul. Sączewskiego, którego celem był wykład na temat „Nowoczesnych metod protetyki po mastektomii”. Odbył się pokaz nowoczesnych protez.

17.12.1999 r. – odbyła się uroczysta „Wigilia” z udziałem pracowników ZOZ-u „Pro Salute” i zaproszonych gości. Spotkanie wigilijne było okazją do przełamania się opłatkiem i złożenia sobie życzeń nawzajem, lekarzom i wszystkim którzy nam pomagają.

26.01.2000 r. – na spotkaniu Klubu Amazonek pisałyśmy podziękowania dla ks. dr Ireneusza Skubisia, który ufundował nam aparat do masażu obrzęku limfatycznego.

8.03.2000 r. – Dzień Kobiet – na sali gimnastycznej Amazonki opowiadały dziennikarce Dziennika Zachodniego o swoich problemach, dolegliwościach, o tym jak walczyć z depresją: jak być szczęśliwą w nieszczęściu. Poza ćwiczeniami rehabilitacyjnymi, masażami i spotkaniami od maja jeździmy raz w tygodniu na ćwiczenia na basenie. Nasze Amazonki uczestniczyły w wielkim happeningu – „Różowa Wstążka” – w Katowicach oraz w Częstochowie na zjeździe Amazonek z całej Polski.

08.11.200 r. – w Miejskim Ośrodku Opieki i Pomocy Społecznej będzińskie Amazonki spotkały się z małżonką Prezydenta RP panią Jolantą Kwaśniewską.

W spotkaniu wzięli udział:

 • Prezydent Będzina – Antoni Morcinkiewicz
 • Wiceprezydent – Renata Stanek-Kozłowska
 • lek. med. Andrzej Jankowski
 • nasze koleżanki z Klubu Amazonek.

15.12.2000 r. – odbyło się spotkanie Wigilijne – „Nasze drzwi i serca są zawsze otwarte i każda kobieta znajdzie współtowarzyszkę w niedoli”.

24.01.2001 r. – odbyło się spotkanie Amazonek ze sponsorami aparatu do masażu limfatycznego. W uroczystej ceremonii przekazania uczestniczyli:

 • Prezydent – Antoni Morcinkiewicz
 • Wice Prezydent – Renata Stanek-Kozłowska
 • Naczelnik Polityki Społecznej – Barbara Sitko
 • Prezes B.P.H. – Elżbieta Michalec
 • Opiekun Klubu Amazonek – lek. med. Andrzej Jankowski oraz mgr Małgorzata Jarosińska.

7.02.2001 r. lek. med. Andrzej Jankowski miał wykład dla nas na temat „problemów związanych z cukrzycą”.

8.03.2001 r. odbyło się uroczyste spotkanie władz samorządowych miasta Będzina, sponsorów. Podczas ceremonii przekazania mankietów kończyn dolnych wzięli udział:

 • Prezydent – Antoni Morcinkiewicz
 • Wice Prezydent – Renata Stanek-Kozłowska
 • Dyrektor PZU Życie (sponsor mankietów) – Jolanta Nowak
 • Dyrektor Ubezpieczeń Społecznych – Barbara Sitko
 • Opiekun Klubu – lek. med. Andrzej Jankowski
 • Koordynator Opieki Paliatywnej – Krystyna Piątek
 • Prezes firmy Podbetu – Barbara Marcinkiewicz
 • Wirginia Adamska – Prezes Klubu Amazonek rozpoczęła spotkanie powitaniem przybyłych władz miasta i sponsorów. ” To nie przypadek, że przekazanie mankietów na kończyny dolne jako dodatkowy element do aparatu odbywa się właśnie 8 marca w Dniu Kobiet. Wiadomo nam, że inicjatorem tego przedsięwzięcia był dwa miesiące temu Prezydent miasta, który obiecał prezent na Dzień Kobiet dla Amazonek”. Słowo zostało dotrzymane.

17,18,19.04.2001 r. dni otwarte miasta Będzina:

Bezpłatne profilaktyczne badani piersi w Pro Salute prowadzone przez lek. med. Barbarę Sawaryn

Roznoszenie ulotek dotyczących: istnienia Klubu Amazonek, możliwości badań profilaktycznych, leczenia i rehabilitacji po amputacji piersi, wykładów w dniu 19.04.2001 r. na temat raka piersi, możliwości wykonania mammografii.