„Zabezpieczenie ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej dla mieszkańców z Dąbrowy Górniczej”

 

 

Harmonogram realizacji zadania

 

„Zabezpieczenie ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej dla mieszkańców z Dąbrowy Górniczej”

 

 

obejmuje okres od 01.03.2009 r. do 31.12.2009 r.

 

W ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej zgodnie z umową nr WZA.I-343-2-35/09 są realizowane następujące zadania dla 30 podopiecznych Hospicjum Onkologicznego – mieszkańców Dąbrowy Górniczej:

 

 1. Psychoterapia indywidualna – realizowana dla pacjentów zamieszkałych w
  Dąbrowie Górniczej

Dla każdego chorego przewidywane są 3 godziny psychoterapii

Psycholog odwiedza pacjentów od poniedziałku do piątku od godz. 10.00.

W miesiącu odbywa się średnio 12 godz. psychoterapii u 4 chorych

 

 1. Muzykoterapia – realizowana dla pacjentów zamieszkałych w Dąbrowie Górniczej

Dla każdego chorego przewidywane są 4 godz. muzykoterapii.

Pielęgniarka prowadząca muzykoterapię odwiedza pacjentów od poniedziałku do piątku od godz. 14.00

Miesięcznie przeprowadzanych jest średnio 13 godz. muzykoterapii u 3-4 chorych

 1. Psychoterapia Grup Wsparcia – realizowana dla rodzin i opiekunów podopiecznych Hospicjum Onkologicznego zamieszkałych w Dąbrowie Górniczej.

Spotkania psychoterapii odbywają się w siedzibie Fundacji „Pro Salute” w następujących terminach:

 

Maj             06.05.2009         godz. 17.00

Czerwiec         24.06.2009         godz. 17.00

Sierpień         19.08.2009         godz. 17.00

Wrzesień         09.09.2009         godz. 17.00

Październik     22.10.2009         godz. 17.00

Grudzień         02.12.2009         godz. 17.00

 

 

Przewidywany czas trwania spotkania to od 1 do 2 godzin (uzależniony od samych osób zainteresowanych, przybyłych na spotkanie).

 

 1. Spotkania wolontariuszy – realizowane dla wolontariuszy Hospicjum Onkologicznego

W/w spotkania odbywają się w siedzibie Fundacji „Pro Salute” w następujących terminach:

 

kwiecień         23.04.2009        godz. 15.00

 1. godz. 9.00

Maj            25.05.2009        godz. 14.00

Wrzesień        28.09.2009        godz. 14.00

Październik        26.10.2009        godz. 14.00

Listopad        23.11.2009        godz. 14.00

 

 

Przewidywany czas trwania spotkania to od 1 do 2 godzin (uzależniony od samych osób zainteresowanych przybyłych na spotkanie).

 

 1. Rehabilitacja – realizowana dla pacjentów zamieszkałych w Dąbrowie Górniczej

Dla każdego chorego przewidywane są 4 zabiegi.

Rehabilitantka odwiedza pacjentów od poniedziałku do piątku od godz. 15.00.

Miesięcznie przeprowadzonych jest średnio 13 godzin zabiegów rehabilitacyjnych u 3-4 chorych.

 

 

Terminy odwiedzin chorych objętych opieką Hospicjum Onkologicznego ulegają zmianie ze względu na terminalny stan chorych, który wiąże się m.in. z częstymi pobytami chorych w szpitalu.

 

 

Wolontariusze biorący udział w zadaniu zajmują się m.in.:

 • przygotowywaniem posiłków
 • przygotowywaniem i podawaniem lekarstw
 • uczestniczeniem w wizytach zespołu opieki domowej Hospicjum
 • pomaganiem w toalecie i opiece pielęgnacyjnej
 • towarzyszeniem osobie chorej

6 wolontariuszy opiekuje się 6 chorymi. W sumie u każdego chorego przeprowadzonych jest 100 godzin wolontariatu.