„Uzupełnienie sprzętu pomocniczego dla chorych podopiecznych Hospicjum do wypożyczalni funkcjonującej w ramach Zakładu Opieki Zdrowotnej”

Zgodnie z umową Nr 1639/ROPS/2009 z dnia 15.06.2009 r. realizujemy zadanie w zakresie pomocy społecznej dofinansowane przez Województwo Śląskie z siedzibą w Katowicach:

 

 

„Uzupełnienie sprzętu pomocniczego dla chorych

podopiecznych Hospicjum do wypożyczalni funkcjonującej

w ramach Zakładu Opieki Zdrowotnej”

 

 

w terminie od 01.05.2009 r. do 31.12.2009 r.

 

 

L.p. 

Rodzaj zadania 

Termin rozpoczęcia 

Termin zakończenia 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

3. 

Wypożyczanie sprzętu podopiecznym Hospicjum Onkologicznego

 

 

Zabezpieczenie konserwacji sprzętu pomocniczego oraz bieżące utrzymanie pomieszczeń magazynowych

 

 

Doposażenie wypożyczalni w następujące sprzęty:

– balkoniki aluminiowe

– wózki inwalidzkie

– materace p/odleżynowe

– łóżka elektryczne

– kule łokciowe

– krzesła sedesowe

– nadstawki podwyższające sedes

– koncentrator tlenowy

01.05.2009 r.

 

 

 

01.05.2009 r.

 

 

 

 

15.06.2009 r. 

31.12.2009 r.

 

 

 

31.12.2009 r.

 

 

 

 

31.08.2009 r.