Projekt Dąbrowa Górnicza 2012

 


 

„Poszerzenie zakresu świadczeń w zakresie rehabilitacji i psychoterapii indywidualnej dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej dotkniętych zaawansowanym stadium chorób nowotworowych”

 

Termin realizacji zadania 01.03.2012 r. – 15.11.2012 r.

 

W ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Dąbrowa Górnicza zgodnie z umową nr WZA.032.37.2012 są realizowane następujące zadania dla 14 mieszkańców Dąbrowy Górniczej:

 

 

Psychoterapia indywidualna

 

Realizowana dla 14 pacjentów w miejscu zamieszkania

Dla każdego chorego przewidziane są 6 godziny psychoterapii

Psycholog będzie odwiedzał pacjentów od poniedziałku do piątku

 

Rehabilitacja

 

Realizowana dla 14 pacjentów w miejscu zamieszkania

Dla każdego chorego przewidziane są 6 zabiegi

Rehabilitantka będzie odwiedzała pacjentów od poniedziałku do piątku

 

Konsultacje lekarskie kwalifikacyjne

 

Po sklasyfikowaniu 14 osób będzie uczestniczyło w psychoterapii i rehabilitacji.

 

W sumie zostanie przeprowadzonych około 84 godziny psychoterapii indywidualnej i 84 zabiegi rehabilitacyjne. Psychoterapia indywidualna i rehabilitacja jest realizowana w domu chorego po uprzednim zakwalifikowaniu przez lekarza. Dodatkowo jest bezpłatnie udostępniany sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej korzystających z projektu typu: łóżko rehabilitacyjne, materace p/odleżynowe, wózki inwalidzkie.

Wspólna Droga

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Wspólna Droga

w okresie od 01.05.2012 r. do 31.12.2012 r.

 
 

Nazwa projektu

 1. Podwyższenie jakości opieki paliatywnej u pacjentów w zaawansowanym okresie choroby nowotworowej poprzez zwiększenie zabiegów fizjoterapeutycznych i psychoterapię indywidualną
 2. Rozwój portalu internetowego www.prosalute.info
  1. porady onkologiczne w tym udzielane on-line
  2. administracja portalu internetowego www.prosalute.info


 Cele projektu

Ad. 1. Psychoterapia indywidualna jest metodą leczenia polegającą na wywieraniu wpływu na psychikę pacjenta, jest zamierzoną, systematyczną, planowaną i ukierunkowaną metodą leczenia opartą na związku interpersonalnym terapeuty i pacjenta. Ma na celu nakreślenie choremu i jego rodzinie kierunku postępowania i ustalenia celów możliwych jeszcze do realizacji. W opiece paliatywnej niezmiernie jest ważna rehabilitacja, w tym masaże limfatyczne dla poprawy jakości życia.

Ad. 2 Celem projektu jest utrzymanie działalności portalu internetowego www.prosalute.info, dzięki któremu osoby zainteresowane problematyką chorób nowotworowych mogą uzyskać informacje o tych schorzeniach, a także wzajemnie się wspierać za pośrednictwem forum internetowego.

Opis projektu

Ad. 1. Medycyna paliatywna oferuje pacjentom, u których choroba upośledza ogólną sprawność i jest źródłem poważnych cierpień wszechstronną pomoc medyczną, w tym rehabilitację i psychoterapię indywidualną, dzięki czemu u wielu osób można uzyskać poprawę jakości życia, a także pomóc rodzinom na których spoczywa w dużej mierze ciężar opieki nad osobą bliską.

Psychoterapia indywidualna pacjenta obejmuje tworzenie poczucia bezpieczeństwa, poprawia komfort psychiczny, przeciwdziała destrukcyjnej sile depresji. U wszystkich tych chorych w ostatnim okresie życia występuje szereg dokuczliwych dolegliwości somatycznych, którym towarzyszą przykre odczucia psychiczne oraz ból duchowy, egzystencjonalny. W opiece paliatywnej psycholog na pierwszym miejscu stawia dobro chorych, pomaga zrozumieć i zaakceptować sytuację, ułatwia ekspresję negatywnych emocji, sprzyja wszelkimi sposobami podnoszeniu jakości życia pacjenta, gdyż jest to czynnik najbardziej leczący, ułatwia podtrzymywanie nadziei na coś ważnego w życiu, pomaga w kontroli aktualnej sytuacji i zachowaniu godności.

 
 

Rehabilitacja polega na przystosowaniu do czynnego udziału w życiu społecznym, jest procesem złożonym mającym na celu przywrócenie w możliwie wysokim stopniu sprawności fizycznej organizmu oraz przywrócenie poczucia własnej wartości. Usprawnienie chorych ma duże znaczenie w poprawie jakości życia oraz pomocne w sprawowaniu opieki, ponieważ chorzy mogą dłużej zachować samodzielność.

 

Ad. 2. W Poradni Onkologicznej są realizowane m.in. porady i konsultacje specjalistyczne w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, kwalifikowanie i kierowanie chorych do leczenia specjalistycznego, zlecanie badań diagnostycznych, leków i materiałów medycznych.

Przyjmujemy wszystkich pacjentów wymagających opieki hospicyjnej i leczenia onkologicznego nie ustalając kolejki oczekujących.

Portal internetowy www.prosalute.info zawiera informacje na temat profilaktyki, diagnostyki, leczenia, opieki paliatywnej i adresowany jest do wszystkich osób polskojęzycznych zainteresowanych chorobami nowotworowymi. Osoby chore mogą również uzyskać wstępną poradę onkologiczną on-line. Portal działa od 2005 r. i rokrocznie obserwujemy wzrastające zainteresowanie weryfikowane ilością odwiedzin stron, jak i wzrostem ilości zarejestrowanych uczestników forum internetowego.

  

Ogłoszenie

Zgodnie z Umową nr WZA.032.37.2012 podpisaną pomiędzy :

 

Gminą Dąbrowy Górniczej

a

Fundacją „Pro Salute”

 

na realizację zadania pt:

 

„Poszerzenie zakresu świadczeń w zakresie rehabilitacji i psychoterapii indywidualnej dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej dotkniętych zaawansowanym stadium chorób nowotworowych”

prowadzona jest:

 

 

Rehabilitacja – 14 osób po 6 godz.

 

Psychoterapia indywidualna – 14 osób po 6 godz.

 

 

Projekt realizowany od 01.03.2012 r. do 15.11.2012 r.

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt :

 

– osobisty w Fundacji „Pro Salute”

w Będzinie przy ulicy Sączewskiego 27

 

– telefoniczny 363-41-31 lub 267-32-85

Wspólna Droga 2011

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Wspólna Droga w okresie od 01.05.2011 r. do 31.12.2011 r.

 
 

Nazwa projektu

 1. Podwyższenie jakości opieki paliatywnej u pacjentów w zaawansowanym okresie choroby nowotworowej poprzez zwiększenie zabiegów fizjoterapeutycznych i psychoterapię indywidualną
 2. Rozwój portalu internetowego www.prosalute.info
  1. porady onkologiczne w tym udzielane on-line
  2. administracja portalu internetowego www.prosalute.info


 Cele projektu

Ad. 1. W opiece paliatywnej niezmiernie jest ważna rehabilitacja, w tym masaże limfatyczne dla poprawy jakości życia. Psychoterapia indywidualna jest metodą leczenia polegającą na wywieraniu wpływu na psychikę pacjenta, jest zamierzoną, systematyczną, planowaną i ukierunkowaną metodą leczenia opartą na związku interpersonalnym terapeuty i pacjenta. Ma na celu nakreślenie choremu i jego rodzinie kierunku postępowania i ustalenia celów możliwych jeszcze do realizacji.

Ad. 2 Celem projektu jest utrzymanie działalności portalu internetowego www.prosalute.info, dzięki któremu osoby zainteresowane problematyką chorób nowotworowych mogą uzyskać informacje o tych schorzeniach, a także wzajemnie się wspierać za pośrednictwem forum internetowego.

 
 

Opis projektu

U chorych prowadzona opieka paliatywna realizowana jest przez Zespół Opieki Domowej w skład którego wchodzi lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta i psycholog. Ważnym elementem opieki domowej są zabiegi fizjoterapeutyczne.

Psychoterapia indywidualna osób chorych terminalnie polega na towarzyszeniu pacjentowi w wybranej przez niego drodze. Stwarza możliwość bezpiecznego mówienia o emocjach. Pacjent może dokonać bilansu swojego życia, zastanowić się jak wykorzystać czas, który jeszcze mu pozostał, jak zrealizować ważne dla niego potrzeby. Terapia indywidualna pacjenta obejmuje tworzenie poczucia bezpieczeństwa, poprawy komfortu psychicznego, przeciwdziała destrukcyjnej sile depresji. U wszystkich tych chorych w ostatnim okresie życia występuje szereg dokuczliwych dolegliwości somatycznych, którym towarzyszą przykre odczucia psychiczne oraz ból duchowy, egzystencjonalny.

Zakład Opieki Zdrowotnej „Pro Salute” zatrudnia 3 fizjoterapeutów, którzy wykonują w ramach opieki domowej zabiegi rehabilitacyjne służące ogólnemu usprawnieniu chorych, którzy często uprzednio przebyli poważną terapię onkologiczną. W ramach tych zabiegów prowadzone są masaże szczególnie ukierunkowane na zmniejszenie obrzęku limfatycznego, który występuje często w związku z usunięciem węzłów chłonnych. Usprawnienie chorych ma duże znaczenie w poprawie jakości życia oraz pomocne w sprawowaniu, opieki ponieważ chorzy mogą dłużej zachować samodzielność.

Według prognoz zapadalność na choroby nowotworowe będzie nadal wzrastała, czemu towarzyszyć będzie wzrost umieralności. Odwrócenie tej tendencji wymaga zaangażowania wielu osób i instytucji w walce z rakiem.

Dane epidemiologiczne są niekorzystne i wskazują, że nowotwory są drugą po schorzeniach układu krążenia przyczyną zgonów.

W Województwie Śląskim co czwarty mężczyzna i co piąta kobieta zachoruje w swoim życiu na chorobę nowotworową, która jest przyczyną wielu cierpień.

Przyjmujemy wszystkich pacjentów wymagających opieki hospicyjnej i leczenia onkologicznego nie ustalając kolejki oczekujących.

Portal internetowy działa od 2005 r. i rokrocznie obserwujemy wzrastające zainteresowanie weryfikowane ilością odwiedzin stron jak i wzrostem ilości zarejestrowanych uczestników forum internetowego.

Istnieje zapotrzebowanie na informacje o chorobach nowotworowych oraz na uczestnictwo w forum, gdzie poprzez kontakt internetowy można uzyskać radę, wymienić informacje, czy wzajemnie wspierać się.

Osoby chore mogą również uzyskać wstępną poradę onkologiczną on-line

Projekt Dąbrowa Górnicza 2011

„Zabezpieczenie ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej dla mieszkańców z Dąbrowy Górniczej”

obejmuje okres od 01.03.2011 r. do 15.11.2011 r.

 

 

W ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej zgodnie z umową nr WZA.032.16.2011 będą realizowane następujące zadania dla 25 podopiecznych Hospicjum Onkologicznego – mieszkańców Dąbrowy Górniczej:

 

 1. Psychoterapia indywidualna – realizowana dla 25 pacjentów zamieszkałych w
  Dąbrowie Górniczej przez 8 miesięcy.

  Dla każdego chorego przewidywane są 3 godziny psychoterapii

  Psycholog będzie odwiedzał pacjentów od poniedziałku do piątku od godz. 10.00.

  W miesiącu odbędzie się średnio 9 godz. psychoterapii (średnio 3-4 chorych)

   

   

 2. Rehabilitacja – realizowana dla 25 pacjentów zamieszkałych w Dąbrowie Górniczej przez 8 miesięcy.

  Dla każdego chorego przewidywane są 3 godziny rehabilitacji.

  Rehabilitantka będzie odwiedzała pacjentów od poniedziałku do piątku od godz. 15.00.

  W miesiącu odbędzie się średnio 9 zabiegów rehabilitacyjnych (średnio 3-4 chorych).

   

  Pacjenci wymagający opieki hospicyjno-paliatywnej przyjmowani są na podstawie wystawionego skierowania przez lekarza. Kwalifikacje do rehabilitacji i do psychoterapii ustala lekarz prowadzący Hospicjum. W ramach umowy z Urzędem Miasta Dąbrowy Górniczej w tych sytuacjach, gdy umożliwia to stan ogólny chorego i można spodziewać się poprawy samopoczucia i/lub ogólnej sprawności chorych zabiegi usprawniające i wsparcie psychologiczne będą wykonywane częściej.

   

  Dwóch wolontariuszy biorących udział w zadaniu będzie zajmowało się m.in.: dostarczeniem sprzętu rehabilitacyjnego w postaci: balkoników, łóżek rehabilitacyjnych, kuli łokciowych, materacy p/odleżynowych, wózków inwalidzkich do domów chorych. Wolontariusze będą również oferowali pomoc w instrukcji użytkowania sprzętu.

Hospicjum to też Życie Będzin włączył się do ogólnokrajowej kampanii, której celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na problemy chorób nowotworowych i propagowanie idei opieki nad ciężko chorymi pacjentami w końcowej fazie ich życia, akcentując przy tym wielką rolę wolontariuszy. Dzięki ich bezinteresownej, różnorodnej pomocy pacjent nie czuje się anonimowy.

 

 

Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei.

Przypominać mają o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.

 

 

Mając na uwadze, że przeciwdziałanie chorobom nowotworowym wymaga wysiłku wielu osób, zwracamy się o wsparcie działalności Polskiego Komitetu Zwalczania Raka O/Będzin,

który patronuje Hospicjum Onkologicznemu Fundacji „Pro Salute”.

Przekazanie 1% podatku nie obciąży darczyńcy,

a może przyczynić się do tego, że komuś ulżymy w cierpieniu.

 

1%

 

Polski Komitet Zwalczania Raka O/Będzin

Organizacja pożytku publicznego

 

KRS 0000 162 952

z adnotacją: dla oddziału w Będzinie!

 

42-500 Będzin, ul. Sączewskiego 27

PKO BP S.A. I O/Będzin

66 1020 2498 0000 8302 0139 7538

Projekt Fundacji PGNiG

 

 

 

 

Projekt

 

Uzupełnienie sprzętu medycznego – jednorazowego użytku dla chorych podopiecznych Hospicjum Onkologicznego

 

 

 

Na podstawie dofinansowania ze środków Fundacji PGNiG jest realizowany projekt dla podopiecznych Hospicjum Onkologicznego Fundacji „Pro Salute” w postaci zakupu sprzętu jednorazowego użytku tj. igieł, strzykawek, venflonów, opasek elastycznych, plastrów, worków na mocz, motylków, kraników, penset, gaz, aparatów do kroplówek, rękawiczek lateksowych, kompresów, cewników

Celem projektu jest poprawa jakości opieki i leczenia chorych dotkniętych chorobami nowotworowymi

Wspólna Droga

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Wspólna Droga w okresie od 01.04.2010 r. do 30.11.2010 r.

 

Nazwa projektu

 1. Podwyższenie jakości opieki paliatywnej u pacjentów w zaawansowanym okresie choroby nowotworowej poprzez zwiększenie zabiegów fizjoterapeutycznych.
 2. Rozwój portalu internetowego www.prosalute.info
 3. porady onkologiczne w tym udzielane on-line
 4. administracja portalu internetowego www.prosalute.info

 

Cele projektu

Ad. 1. W opiece paliatywnej niezmiernie jest ważna rehabilitacja, w tym masaże

limfatyczne dla poprawy jakości życia.

Ad. 2. Celem projektu jest utrzymanie działalności portalu internetowego www.prosalute.info dzięki któremu osoby zainteresowane problematyką chorób nowotworowych mogą uzyskać informacje o tych schorzeniach, a także wzajemnie się wspierać za pośrednictwem forum internetowego.

 

Opis projektu

U chorych prowadzona opieka paliatywna realizowana jest przez Zespół Opieki Domowej w skład którego wchodzi lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta i psycholog. Ważnym elementem opieki domowej są zabiegi fizjoterapeutyczne.

Zakład Opieki Zdrowotnej „Pro Salute” zatrudnia 3 fizjoterapeutów, którzy wykonują w ramach opieki domowej zabiegi rehabilitacyjne służące ogólnemu usprawnieniu chorych, którzy często uprzednio przebyli poważną terapię onkologiczną. W ramach tych zabiegów prowadzone są masaże szczególnie ukierunkowane na zmniejszenie obrzęku limfatycznego, który występuje często w związku z usunięciem węzłów chłonnych. Usprawnienie chorych ma duże znaczenie w poprawie jakości życia oraz pomocne w sprawowaniu, opieki ponieważ chorzy mogą dłużej zachować samodzielność.

Według prognoz zapadalność na choroby nowotworowe będzie nadal wzrastała, czemu towarzyszyć będzie wzrost umieralności. Odwrócenie tej tendencji wymaga zaangażowania wielu osób i instytucji w walce z rakiem.

Dane epidemiologiczne są niekorzystne i wskazują, że nowotwory są drugą po schorzeniach układu krążenia przyczyną zgonów.

W Województwie Śląskim co czwarty mężczyzna i co piąta kobieta zachoruje w swoim życiu na chorobę nowotworową, która jest przyczyną wielu cierpień.

Przyjmujemy wszystkich pacjentów wymagających opieki hospicyjnej i leczenia onkologicznego nie ustalając kolejki oczekujących.

Portal internetowy działa od 2005 r. i rokrocznie obserwujemy wzrastające zainteresowanie weryfikowane ilością odwiedzin stron jak i wzrostem ilości zarejestrowanych uczestników forum internetowego.

Istnieje zapotrzebowanie na informacje o chorobach nowotworowych oraz na uczestnictwo w forum, gdzie poprzez kontakt internetowy można uzyskać radę, wymienić informacje, czy wzajemnie wspierać się.

Osoby chore mogą również uzyskać wstępną poradę onkologiczną on-line

Zabezpieczenie ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych…

 

Zadanie

„Zabezpieczenie ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej dla mieszkańców z Dąbrowy Górniczej”

obejmuje okres od 01.03.2010 r. do 15.11.2010 r.

 

W ramach realizacji projektu finansowanego przy udziale środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej zgodnie z umową nr WZA-343-2-29/10 są realizowane następujące zadania dla 25 podopiecznych Hospicjum Onkologicznego – mieszkańców Dąbrowy Górniczej:

 

 1. Psychoterapia indywidualna – realizowana dla 25 pacjentów zamieszkałych w
  Dąbrowie Górniczej przez 8 miesięcy.

Dla każdego chorego przewidywane są 3 godziny psychoterapii

Psycholog będzie odwiedzał pacjentów od poniedziałku do piątku od godz. 10.00.

W miesiącu odbędzie się średnio 9 godz. psychoterapii (średnio 3-4 chorych)

 

 1. Rehabilitacja – realizowana dla 25 pacjentów zamieszkałych w Dąbrowie Górniczej przez 8 miesięcy.

Dla każdego chorego przewidywane są w ciągu 8 miesięcy 3 godziny rehabilitacji.

Rehabilitantka będzie odwiedzała pacjentów od poniedziałku do piątku od godz. 15.00.

W miesiącu odbędzie się średnio 9 zabiegów rehabilitacyjnych, średnio 3-4 chorych.

 

Pacjenci wymagający opieki hospicyjno-paliatywnej przyjmowani są na podstawie wystawionego skierowania przez lekarza. Kwalifikacje do rehabilitacji i do psychoterapii ustala lekarz prowadzący Hospicjum.

W ramach umowy z Urzędem Miasta Dąbrowy Górniczej w tych sytuacjach, gdy umożliwia to stan ogólny chorego i można spodziewać się poprawy samopoczucia i/lub ogólnej sprawności chorych zabiegi usprawniające i wsparcie psychologiczne będą wykonywane częściej.